A la Parra

Joc tipus columns o puyo-puyo basat en ajuntar peces de colors, com més combos* facis, més punts obtens per cada acció

*Un combo consisteix en provocar la unió indirecta de tants grups de peces com puguis. O sigui, que quan ajuntes varies peces d’un color, provoqui nous agrupaments de peces sense la teva intervenció. Cada grup de peces que s’elimina consecutivament, multiplica exponencialment les puntuacions i la bellesa i grandesa de les flors que apareixen a la parra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove that you are human: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.