Mosaico de PortAventura

He programat en col.laboració amb Grapa aquest mosaic de fotos creat pels propis usuaris. No és un mosaic de fotos qualssevol, perquè el lloc que esculls és persistent, i la teva foto queda “eternament” allà, gràcies als potents algorismes gràcies als que funciona i al generós ample de banda de que disposa el servidor on està hostatjat.

A part és expandible i infinit, encara que està limitat segons el numero de fotos que l’usuaris està pujant, però està sent un èxit de participació, gràcies a la bona gestió i als suculents premis que ofereix.

www.mosaicodeportaventura.com

Els punts forts de l’aplicació:

  • Comunicació gairebé instantània amb la base de dades gràcies a la tecnologia amfphp.
  • Distribució, visualització i càrrega de les fotos mitjançant un algorisme de quaternió, que permet emmagatzemar i fer calculs sobre grans extensions espacials d’informació, com utilitza el google.maps o els escenaris dels famosos jocs Grand Theft Auto.
  • Control de memoria dinàmic i paral.lel al desplaçament de les fotos mitjançant el quaternió, carregant i descarregant les fotos segons convé.
  • Upload de fotos ràpid, senzill i dinàmic.
  • Zoom i desplaçament en totes les direccions.
  • Multiples algorismes, com càrrega aleatoria de fotos, selecció d’un espai buit també aleatori,
  • Mostrar el Rànking mitjançant un CoverFlow.