Citrus Game

Citrus Game is available to Play!

Screen Citrus Game Lemon Fighting

You take the role of a mandarin who has to survive in a world where the rest of citrus has become evil. Also you have to find out the cause.

It’s my Final Multimedia Degree Project. It has two levels and it’s very important to use both keyboard and mouse controls together. I hope you enjoy it.

Citrus Game Link

Screen Citrus Game Klementine Against other Citrus

Ja podeu jugar amb el Citrus Game!

Agafes el paper d’una mandarina que ha de sobreviure en un món on la resta de cítrics s’han tornat malvats. A més has d’averiguar-ne la causa.

És el meu Treball Final del Grau en Multimèdia, que hauré de presentar en breu. Té dos nivells i és molt important utilitzar els controls de teclat i ratolí al mateix temps.  Espero que us agradi.

Citrus Game Link

Screen Citrus Game Fence Bazooka Lemon Patrol