Canica Videogame

Hekatombe Studio launches our first game: Canica, a videogame of aim and accuracy over 100 stunning levels.

Shot the CanicaBouncing Mushrooms

The highlight is that CANICA is not a boring ball far away from the player. In contrast it is close to you, and you can fully costumize and tune it in the FACTORY with loads of features like skins, textures, insides, trails and dusts as you gain canica-coins finishing the levels with the minimum shots as possible.

Jump the Fire!Laberyntic level

In Addition you have a lot of elements to make it harder (and sometimes easier) to get the next level: loops, boosters, electric rays, doors, buttons, teleports, fires, gravitational fields, pipes and, of course, the classic videogame crate!

Pipe Tobogan DownCrate & Ray

You have 2 Versions:

Get Canica Full!

Canica Videogame IconGet Canica Videogame on Google Play

  • Over 100 Challenging levels
  • FACTORY: ALL the features (over 140) to exactly fit the CANICA with your Style, including the awesome PLANETARY System items

Get Canica Free!

Canica Free IconGet Canica Free on Google Play

  • 60 generous levels
  • FACTORY: Some features to Tune the CANICA

Read More

Citrus Game

Citrus Game is available to Play!

Screen Citrus Game Lemon Fighting

You take the role of a mandarin who has to survive in a world where the rest of citrus has become evil. Also you have to find out the cause.

It’s my Final Multimedia Degree Project. It has two levels and it’s very important to use both keyboard and mouse controls together. I hope you enjoy it.

Citrus Game Link

Screen Citrus Game Klementine Against other Citrus

Ja podeu jugar amb el Citrus Game!

Agafes el paper d’una mandarina que ha de sobreviure en un món on la resta de cítrics s’han tornat malvats. A més has d’averiguar-ne la causa.

És el meu Treball Final del Grau en Multimèdia, que hauré de presentar en breu. Té dos nivells i és molt important utilitzar els controls de teclat i ratolí al mateix temps.  Espero que us agradi.

Citrus Game Link

Screen Citrus Game Fence Bazooka Lemon Patrol

Read More

El Joc de la Barceloneta

He desenvolupat 2 del conjunt de mini-jocs que formaven el concurs “Etslostia, el gran Joc de la Barceloneta“. En col·laboració amb Pukkas i el creador de jocs Oriol Comas. Els dos jocs són:

  • Amunt la Torre: Has d’intentar col·locar les peces de la torre en ordre, girades de la manera correcta i el més ràpidament possible.
  • No Et Perdis: Has d’anar de punta a punta del barri de la barceloneta el més ràpidament possible i esquivant els Coros i la Roba estesa.

Etslostia, El Joc de la Barceloneta, Amunt la TorreEtslostia, El Joc de la Barceloneta, No et Perdis

Read More

Surfer Mercenary

Un Shoot-em-up 2D en vista d’ocell, amb multitud d’armes i molta sang. El punt diferenciador del joc és afegir el concepte “PINBALL” (Lifeball) al clàssic joc d’acció per afegir interès i dificultat en la conducció. D’aquesta manera, el protagonista, muntat a sobre d’una taula-flotant-auto-impulsada, rebota contra les parets i els enemics.

Un altre punt interessant és el senzill i innovador maneig, barreja de teclat per dirigir el personatge i el mouse per apuntar, escollir arma i disparar.

Tècnicament implementa alguns algoritmes complexos: Els escenaris poden ser immensos, per això utilitzo quaternio per a les colisions i la visualització, hi ha inteligencia artificial pels enemics, sistemes de partícules, física complexa per a les colisions i les reaccions, etc…

He penjat dos versions, una amb l’aventura una mica més completa en 3 fases i l’altre per poder testejar les armes de forma ràpida.

OPCIÓ A: Aventura:

Surfer Mercenary

OPCIÓ B: Armes:

Surfer Mercenary

Read More