Have a Camper Day

En col.laboració amb TicPot, he programat algunes de les “interaccions meteorològiques” d’aquesta web de la coneguda marca de sabates Camper. El concepte es de l’agencia “Herraiz i Soto” i simula animacions interactives amb elements i textures propers als materials que utilitzen per les sabates per il.lustrar de manera poètica el temps que fa.  Escrivint el nom de la teva ciutat, l’aplicació t’indica el temps de la teva ciutat amb una peça interactiva amb la qual pots jugar de múltiples maneres.

Els punts forts d’aquestes peces són les programacions de partícules i de motors de física per donar el màxim de realisme als moviments i interaccions.

Have a Camper Day

Read More